Definisi - Terjemahan egosentrisitas

ego.sen.tri.si.tas /égosèntrisitas/

  • nkeegosentrisan

Kata-kata terkait

Browse